עבודות הריסה ופינוי

חברת אביב שבתאי יוסף בע"מ מבצעת עבודות הריסה ופינוי של בתים, מבנים ומחסנים.

העבודה מבוצעת על ידי כלי צמ"ה (ציוד מכני הנדסי) כגון: באגרים , שופלים ומחפרונים תוך מתן דגש מיוחד לבטיחות הבא לידי ביטוי בעבודה זהירה

באזורים צפופים ושימוש בכלי המתאים ביותר לסוג העבודה.

טרם הריסת המבנה חברתנו דואגת לניתוק המבנה מתשתיות של חשמל , מים וביוב באמצעות עובדים המוסמכים לכך ומספקת הסדרי תנועה זמניים המאפשרים המשך זרימה של

התנועה באזור וחציצה בין עוברי אורח לעבודות ההריסה.

 

 

 

דילוג לתוכן