מהי תמ"א 38:

תמ"א 38 (תכנית מתאר ארצית) הינה תכנית לחיזוק מבנים שאינם עומדים בתקן לעמידות מבנים ברעידות אדמה. תמ"א 38 אושרה בישראל בשנת 2005 כצורך לתת פיתרון למבנים שניבנו לפני שנת 1975 ואינם עומדים בתקן ת"י 413 לעמידות בפני רעידות אדמה. תמ"א 38 מאפשרת לדיירים להוציא היתרי בנייה לחיזוק הבניין תוך קבלת זכויות בנייה נוספות למבנה בצורה של תוספת קומות לבניין , תוספת מעלית, תוספת ממ"ד ותוספת מרפסת. זכויות הבנייה הנוספות נועדו למשוך יזמים למימון חיזוק והשבחת הבניין וכתמורה יימכרו את הדירות שיבנו כתוספת לבניין.

 

מי זכאי לתמ"א 38 :

הבנינים הזכאים לחיזוק מתוקף תמ"א 38 הם בנינים שנבנו בשנת 1980 לפני שתקן ת"י 413 לעמידות מבנים בפני רעידות אדמה נכנס לתוקף ורק לאחר שמהנדס אזרחי אישר זאת. במידה ונקבע כי בניין נבנה לאחר צאת תקן ת"י 413 אבל לא נבנה לפיו אמנם חלות לגביו הוראות תמ"א 38 אך ללא זכויות בנייה נוספות.

 

תמ"א 38 אינה חלה במקרים הבאים:

  • מבנים עד 2 קומות ששטחם אינם עולה על 400 מ"ר.
  • מחסנים שאינם מאוישים מאופן תמידי.
  • מבנים שיצא נגדם צו הריסה.

 

תמ"א 38 מאפשרת להשביח את הבתים בהיבטים הבאים:

  • חיזוק המבנה בלבד או בשילוב תוספת בנייה חדשה
  • הוספת מעלית נוסעים במידה וניתן.
  • שיפוץ וחידוש לובי הבניין וחדרי המדרגות
  • הוספת ממדי"ם לדירות
  • חידוש חזיתות המבנה באמצעות תיקון וציפוי מחדש של הקירות החיצוניים.
  • הרחבת הדירות ע"י הוספת מרפסת שמש.
  • שיפור וסידור הסדרי החנייה של הבניין.


חשוב לציין ,שחיזוק הבניין וזכויות הבנייה כפופים למתן היתרי הבנייה של הרשויות המקומיות והמועצה הארצית לתכנון ובנייה.

אנו מבצעים תמ"א 38 רק כיזמים

דילוג לתוכן